Mrs. Ganesh Poman (Businessman)Mr. Shrikant Khandekar (Businessman)MUJAFFAR PATAHAN (BUSINESS)

  • SHARE TRADING CAMPUS 

    मध्ये माझा अनुभव अतिशय उत्तम आहे मी स्वतः एक कैब ड्राइवर आहे आपण आपल्या कष्टाच्या पैशाचे या महागाईच्या काळात कसे नियोजन करायचे तसेच शेअर मार्केट मधून आपन कसे पैसे कमऊ शकतो हे ऋषिकेश सरांनी अतिशय सोप्या पद्धतीने शिकवले तसेच सरांच्या strategies khup कारगर आहेत मी माझे भाग्य समजतो की मला ऋषिकेश सरांसारखे गुरूवर्य भेटले.Mr. Shrikant Khandekar (Businessman)

  • ...Mr. Prashant Desai, (BUSINESS)

  • ...Mr. Prashant Baldawa (BUSINESS)
Mrs. Vaishali Ubale (Marketing Manager)